Direct inschrijven Bel mij terug

Update COVID-19

In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd.

Check vooraf: De rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen
klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende 2 controlevragen te worden gesteld:

1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

 • In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen.
 • Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70%
  isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke
  leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
 • Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zowel mogelijk gesloten te laten. Het kan
  zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend.
 • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto.
 • Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.

De belangrijkste punten voor onze leerlingen hieronder nog even samengevat:

 • Schud geen handen
 • Spreek de regels vooraf door met de rijinstructeur en lees de afspraken op de website.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Was voorafgaand aan de afspraak je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 • Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot de instructeur bij het in- en uitstappen.
 • Niet meer dan 2 personen in de lesauto. (dat is incl. instructeur).
 • Wil je een mondkapje gebruiken tijdens de rijles, dat mag. 
 • Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.
 • Vermijd het openbaar vervoer.
 • Wil je liever nog niet lessen, geen probleem. Je kunt jezelf dan zonder problemen nog even afmelden.

Hieronder een aantal maatregelen waar wij als rijschool aan zullen voldoen.

 • In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen.
 • Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm
 • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
 • Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zowel mogelijk gesloten te laten. Het kan zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend.
 • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;
 • Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.

 

 

 


© Autorijschool Sanders