Direct inschrijven Bel mij terug

Eigen verklaring en keuring

Vul het formulier ‘Eigen verklaring’ in

Wanneer je praktijkexamen wilt doen voor een autorijbewijs dan beoordeelt het CBR of je rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het CBR stelt je hiervoor een aantal vragen over je gezondheid.

Vanaf 1 november 2017 zelf indienen bij CBR

Het CBR heeft besloten dat kandidaten vanaf 1 november 2017 zelf hun medische ‘Eigen Verklaring’ in moeten dienen via “Mijn CBR” met behulp van hun DigiD. De reden hiervoor is privacy omdat het om gevoelige medische gegevens gaat.

Tot dan mocht de rijschool deze gegevens voor de kandidaat indienen, zij kregen daar echter ook inzage mee in de daarop vermelde medische gegevens van de kandidaat. Daarnaast geeft het CBR aan dat de kans op fouten kleiner wordt als de kandidaat deze verklaring zelf indient.

Begin op tijd met je aanvraag
De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een Eigen verklaring in via “Mijn CBR“.

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD of autisme
Heb je vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD of ADD of autisme? En heb je nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kun je direct, voordat je je Eigen verklaring bij het CBR indient, een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring.


Machtig je rijschool

Machtig je rijschool

Alleen je rijschool kan voor jou je praktijkexamen aanvragen. Daarvoor moet je rijschool natuurlijk wel toestemming hebben. Je geeft toestemming door je rijschool te machtigen. Dat gaat zo:

1.Je hebt het rijschoolnummer van Autorijschool Sanders nodig. Dit is 3177H4. Noteer dit nummer.

2.Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan gratis aan via digid.nl. Je ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode. Onthoud je inloggegevens goed.

3.Ga daarna naar mijn.cbr.nl, klik op de knop ‘Inloggen met DigiD’ en log in.

4.Na het invullen van het rijschoolnummer op mijn.cbr.nl kijk je of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan de rijschoolnaam die je kent en die op je lesvoertuig staat. Het CBR controleert de rijschoolnaam tijdens het examen. Als de naam op het voertuig niet overeenkomt met de rijschool die je gemachtigd hebt, dan kan het CBR besluiten om je examen niet door te laten gaan.

5.Je rijschool ontvangt een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.

Jij ontvangt zelf ook een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.


Algemene voorwaarden

Om de algemene voorwaarden te downloaden klik hier.


Privacybeleid

Autorijschool Sanders verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Sanders aangaat persoonsgegevens. Autorijschool Sanders verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Autorijschool Sanders uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden. U kunt hier ons privacybeleid downloaden.


Privacyverklaring

Autorijschool Sanders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze Privacyverklaring.


© Autorijschool Sanders