In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan o.a. de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd.

Check vooraf:
De rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende 2 controlevragen te worden gesteld:

1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

De belangrijkste punten voor onze leerlingen hieronder nog even samengevat:

  • Schud geen handen
  • Spreek de regels vooraf door met de rijinstructeur en lees de afspraken op de website.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
  • Was voorafgaand aan de afspraak je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
  • Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
  • Houd 1,5 meter afstand tot de instructeur bij het in- en uitstappen.
  • Zowel instructeur als leerling rijden met een mondkapje.
  • Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.