Autorijschool Sanders verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Sanders aangaat persoonsgegevens. Autorijschool Sanders verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Autorijschool Sanders uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden. U kunt hier ons privacybeleid downloaden.